Podmínkové věty – conditional sentences

 

1.Podmínka (zákon,pravidlo) -PRVNÍ PODMÍNKA
If + přít. čas, přít.čas
vedlejší věta , hlavní věta

Přítomný Přítomný

Example: If it is nice weather, I walk to school

 

2.
a) reálná podmínka -REÁLNÁ PODMÍNKA
If + přít. čas,will
(v přít. čase, splnitelné)

Example:If I see him, I will tell him about it.

b) druhá podmínka -DRUHÁ PODMÍNKA

If + min.čas,would + infin. bez to
(min. čas, reálné) (kdyby,by)

Example:If I saw him, I would told him about it.

 

3. Podmínka(předmin., nereálné) -TŘETÍ PODMÍNKA

If + přeminulý čas, would + have + ed

Example :If I had seen him, I would have told him about it.

 

4. Smíšená podmínka => 2. + 3. Podmínka – Smíšená podmínka

If + předmin. čas, would + inf. bez to

Example: Kdybych si býval nezlomil ruku, jel bych s tebou na hory.
If I hadn´t broken my leg, I would go with you to the mountain now.