Anglická frázová slovesa


Zde uvádím přehled jen nejběžnějších frázových sloves, samozřejmě jich existuje mnohem víc.

INFINITIV

ČESKY

be about

být v blízkosti, chystat se, hodlat

be down with

ležet s nemocí, být na dně

be in

být v módě

be keen on

být zapálený pro

be off

spěšně odejít, být vypnut

be on

být zapnut, být na programu

be out

být z módy, být vyhaslý

be up to

být za něco odpovědný, stát za něco

break away from

utrhnout se, uprchnout

break down

zhroutit se, zlomit se, vyrazit

break in

vpadnout do řeči, vloupat se někam, přerušit

break out

vypuknout

break out of

uprchnout

break up

rozejít se, skončit, rozbít

bring about

způsobit

bring in

vynést

bring out

publikovat, uveřejnit, odhalit

bring up

vychovávat

check up

prohlédnout, vyšetřit

come about

stát se (= happen)

come across

náhodou někoho potkat

come into

zdědit

come off

ulomit se, utrhnout, podařit

come on

začít, vypuknout

come out

objevit se, vykvést, vyjít najevo

come over

překonat

come to

vzkřísit

cut down

pokácet, porazit

cut up

rozřezat, rozkrájet, rozstříhat

fall for

skočit na něco, zamilovat se do někoho

feel for

cítit s někým (soucit), šátrat

get about

bezcílně se pohybovat, rozšířit se

get ahead

předehnat někoho

get along

vycházet s někým, dařit se

get by

projít, projet, dostat se přes, kolem, projít zkouškou

get by with

vystačit si s, moci si dovolit

get up

vstávat

give back

vrátit

give in

odevzdat písemku, podat výpověď, nahlásit, ustoupit, vzdát se

give up

vzdát se

go in for

věnovat se něčemu

go into

prozkoumat něco

go off

vystoupit, vyrazit, vyváznout

go on

pokračovat

go on +...ing

pokračovat v něčem bez jiné činnosti mezi tím (go on reading)

go out

vyjít, vyjet, vyrazit si

go up

vstávat

grow on

růst na, zalíbit se někomu

keep away

zákaz (keep away from the lawn - nevstupujte na trávník)

keep down

držet dole, nezvyšovat, nezvedat (ceny)

keep on smiling

pokračujte ve smíchu

keep to

dodržovat

keep up

držet nahoře, nesnižovat (ceny)

keep up with

stačit někomu, držet krok s někým

look after

starat se o

look back (on)

vzpomínat (na)

look for

hledat (= search)

look forward to

těšit se na

look out

vyhlížet ven

look over

prozkoumat

look up

vyhledat, zlepšit se

make out

vymyslet předpis, přečíst recept

make up

namíchat lék, vymyslet si, nalíčit, vynahradit

part with

rozloučit se, rozejít se s někým

pick on

kápnout na něco

pick up

sbírat

put on

přibrat (na váze), vzít si něco určitého na sebe

put up

ubytovat

ring off

zavěsit, položit telefon

set about

pustit se do něčeho

set out on

vyrazit na

start out

uvést se (v novém zaměstnání), spustit řeč, vyrazit (na cestu)

stay up

udržet nahoře (ceny, úroveň, teplotu)

stop off

zastavit se na návštěvu, nechodit dál do školy

take after

podobat se někomu, vydat se za někým

take on

nabrat, navalit

talk back

odmlouvat

turn up

objevit se

wait up

čekat vzhůru (na ostatní)

watch out

dát si pozor

wear off

ztratit se, vyprchat, odřít, pomíjet (pocit)