VYJÁDŘENÍ PŘÁNÍ (IF ONLY…, I WISH…, I HOPE…)

 

If only

 

Kéž bych uměl anglicky lépe.

 

I knew English better

Škoda, že neumím anglicky lépe.

I wish

 

Kdybych tak uměl anglicky lépe.

ČAS SE POSOUVÁ:

PŘÍTOMNÝ >>> MINULÝ

 

 

If only

 

Kéž bych to věděl.

 

I had known it

Škoda, že jsem to nevěděl.

I wish

 

Kdybych tak to tak byl věděl.

ČAS SE POSOUVÁ:

PŘEDPŘÍTOMNÝ >>> PŘEDMINULÝ

 

MINULÝ >>> PŘEDMINULÝ

 

 

I hope

I'll be happy

Kéž bych byl šťastný.