USED TO (DO), WOULD (DO)  .. něco se stávávalo..

 

Konstrukce věty

USED TO

+

used to + verb

 

He used to read a lot.

-

did not use to + verb

 

We didn’t read a lot.

?

did ..... use to + verb?

 

Did you use to read a lot?

 WOULD

+

would + verb

 

He would read a lot.

-

would not + verb

 

We wouldn’t  read a lot.

?

would .....  + verb?

 

Would you  read a lot?

 

Použití

USED TO se používá mnohem častěji než WOULD

Pozor na záměnu:

I used to work at weekends. = V minulosti jsem pracovával o víkendech.

I’m used to working at weekends. = Často pracuji o víkendech, ale nevadí mi to.