State verbs – slovesa stavu

S tímto tématem úzce souvisí PRESENT SIMPLE

S tímto tématem úzce souvisí PRESENT CONTINUOUS

 

Tato slovesa jsou téměř vždy používána v prostém čase.

Jsou většinou o myšlenkách, pocitech, vlastnictví a smyslech:

... that special CD you want to get  (ne ...you are wanting to..)

 

Zde je několik stavových sloves (na zapamatování až příliš :o)  )

Myšlenky

believe, know, mean, realise, recognise, remember, suppose, understand, feel (=believe), think (=believe)

!!! feel a think nejsou stavová slovesa, pokud vyjadřují akci (I’m thinking about my holiday. We’re feeling cold.)

 

I think you’re wrong. We feel this letter should be changed.

Pocity

adore, dislike, despise, hate, like, love, want, wish, prefer.

 

They despise (=pohrdat) me because of the way I’m living.

Vlastnictví

belong, have / have got (=process), own, possess

!!! have může být v průběhovém když neznamená vlastnictví (I’m having lunch right now.)

 

It belongs to my father. The manager has the biggest company car.

Smysly

smell, taste, hear, see

 

This sauce tastes disgusting.

Ostatní

contain, deserve, fit, seem, look like, matter, weigh

 

This medicine contains aspirin.

Pozor, z těchto sloves existují i další výjimky!!! – pro stručnost neuvádím