Present simple - přítomný prostý čas

 S tímto časem úzce souvisí kapitola STATE VERBS.

Konstrukce věty

+

verb / verb+ s (v 3.os jedn. čísla)

 

She works in London.

-

do / does not + verb

 

He doesn't work in London.

?

do / does … + verb?

 

Where do you work?

 

Použití

Vyjádření činností, které se odehrávají  pravidelně.

 

They eat lunch at two o’clock.

Vyjádření trvalé skutečnosti.

 

I work in London.

Vyjádření obecné pravdy.

 

Popullar CDs sell really fast. The moon goes round the earth.

Popisování zvyků a jak často se stávají.

 

You buy new clothes every Saturday.

Popisování zápletek knih a filmů.

 

The story begins and ends in Spain. The year is 1937.