Present continuous - přítomný průběhový čas

 S tímto časem úzce souvisí kapitola STATE VERBS.

Konstrukce věty

+

am / is / are + verb + ing

 

Hes working in London this week.

-

am / is / are not + verb + -ing

 

I’m not working in London this week.

?

am / is / are … + verb + -ing

 

Are you working in London this week?

 

Použití

Hovoříme o tom co se právě děje.

 

Im wearing a pair of old jeans. I’m looking at that CD right now.

Vyjádření dočasné skutečnosti. Zpravidla ve spojení  s now, at the moment, at present, now..

 

They’re eating lunch at the moment. I’m working at London this week. (dočasně)

Pro vyjádření činnosti, která začala, ale ještě neskončila.

 

I’m doing my homework. I’m looking round the shops.

Pro měnící se nebo vyvíjející se situace. :o)

 

That group’s becoming more well known. The Earth’s temperature is rising.

Pro vyjádření  kritiky, nebo stěžování si.

 

You’re always buying new clothes! (=příliš mnoho nakupuješ). Im always forgetting people’s names. (nepříjemné)

Když se něco neočekávaně několikrát stane.

 

Im always meeting my neighbour John near the station. I guess he works somewhere near there.