ANGLICKÁ GRAMATIKA (AKTUALIZACE 4.11.2005)

Minulý prostý čas - česky (by L.)

Minulý průběhový čas - česky (by L.)

Used to, would - česky (by L.)

Přítomný prostý čas - česky (by L.)

Přítomný průběhový čas - česky (by L.)

State verbs - stavová slovesa - používaná téměř vždy v prostém čase - česky (by L.)

Vyjádření přání, politování - česky (by L.)

Prudíkovo schema - graficky znázorněné předložky behind, inside, across, out of......(all in one)

Přehled gramatiky - Gram 2002 (spousta gramatiky od Zdeňka Bobka pro dlouhé večery :o)) - výhledově rozindexuju

(200kB) - vzhledem k velikosti souboru doporučuju "uložit cíl jako" a prohlížet offline (dlouho se načítá)

Nepravidelná slovesa podle abecedy - abecedně řazeno

Nepravidelná slovesa ve skupinách - ve skupinách pro snadnější zapamatování

Frázová slovesa - několik základních frázových sloves

Vyjádření přání, politování - kompletně v angličtině (by Peter Hall)

Podmínkové věty - stručně